Total Athletic Development

Een sporter die ofwel gekwetst is ofwel niet kan presteren door een (on)bekende oorzaak heeft een beperking: hij of zij kan iets minder goed of niet meer. We noemen dit een dysfunctie in ofwel beweeglijkheid in het gewricht (flexibiliteit) ofwel een te kort aan reflexmatige controle tijdens het bewegen, wat we “ motor control” noemen. Eens dit probleem is opgelost kunnen we verder werken aan de capaciteit van de sporter; kracht en/of uithouding moeten worden verbeterd. Dit is een echte training en vraagt inzet en engagement van de persoon! Eens we dit kunnen realiseren gaan we sportspecifiek de power, snelheid en bewegingsdrills oefenen. Doe je een lineaire sport (lopen, fietsen, zwemmen,….) of doe je een multi-directionele sport (tennis, volleybal, basketbal, badminton, judo,…..): alle sporten worden indiviueeel behandeld en gemotiveerd om naar een hoger presteren te evolueren.

Wil je zelf worden begeleid met een screening (Functional Movement Screen os Selective Functional Movement Assessment) op zoek naar je te korten in stabiliteit en beweeglijkheid of naar je links-rechts verschillen, laat je testen! Ook een aangepaste periodisering van je trainingsbelasting, het invoegen van verschillende trainingsintensiteiten en volumes, evenals het aanleren en begeleiden van recuperatiestrategieën, zijn mogelijk. Wil je meer weten over een dynamische warming up, krachttraining, uithouding, “movement imbalances”, skill training ( Med Ball, Jumps, linear en multidirectional training), wij kunnen je absoluut helpen.

Deel op Facebook
Deel op LinkedIn
Deel via Whatsapp
Deel via een e-mail